Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Sonda
Czy nasz sklep jest dla Ciebie przejrzysty i przyjazny w obsłudze?
Promocje
Bimar Termowentylator Ekonomiczny Funkcja Oscylacji HP 104
Bimar Termowentylator Ekonomiczny Funkcja Oscylacji HP 104
199,00 zł 169,00 zł
szt.
Kalorik Odkurzacz Pionowy 2w1 HVC 1002
Kalorik Odkurzacz Pionowy 2w1 HVC 1002
289,00 zł 209,00 zł
szt.
Kalorik Czajnik Elektryczny Bezprzewodowy JK 1022 AG 2200W
Kalorik Czajnik Elektryczny Bezprzewodowy JK 1022 AG 2200W
139,00 zł 119,00 zł
szt.
Kalorik Zestaw Golarka i Maszynka do włosów HC1009
Kalorik Zestaw Golarka i Maszynka do włosów HC1009
139,00 zł 99,00 zł
szt.
Kalorik Blender Kielichowy biały 1500ml 550W BL 1003
Kalorik Blender Kielichowy biały 1500ml 550W BL 1003
169,00 zł 99,00 zł
szt.
Kalorik Wentylator Stołowy z Oscylacją 30W VT1043RD
Kalorik Wentylator Stołowy z Oscylacją 30W VT1043RD
149,00 zł 89,00 zł
szt.
efbe-Schott Solarium do Opalania Twarzy 836 N 105W
efbe-Schott Solarium do Opalania Twarzy 836 N 105W
999,00 zł 699,00 zł
szt.
Kalorik Naleśnikarka elektryczna patelnia 1000W
Kalorik Naleśnikarka elektryczna patelnia 1000W
139,00 zł 119,00 zł
szt.
Kalorik Blender Ręczny Wielofunkcyjny 300W MX 1010 W
Kalorik Blender Ręczny Wielofunkcyjny 300W MX 1010 W
60,00 zł 45,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sprzedaży 

 

REGULAMIN

3 stycznia 2019 r.

 

 

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem 145589, posiadającą NIP: 9451981921 (e-kalorik.pl);

 2. Zamówieniu – rozumie się przez to rozumieć zamówienie złożone przez Konsumenta na odległość;

 3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Administratorze danych osobowych – rozumie się przez to Sprzedawcę

 

Kontakt do Sprzedawcy:

Biuro:

Tel:  (12) 285 22 33 (w godz. 9:00 - 16:00)

email: biuro@kalorik.pl

 

Dział handlowy:

Tel:  (12) 285 22 33 (w godz. 9:00 - 16:00)

email: krystian@kalorik.pl  

email: tomasz.jedruch@kalorik.pl 

 

Serwis:

Tel:  (12) 285 22 33 (w godz. 8:00 - 15:00)

email: serwis@kalorik.pl

 

§ 2. Dane osobowe.

 1. Sprzedawca dba o prywatność Konsumentów, kierując się m.in. zasadą minimalizmu i rozliczalności. Oznacza to, że zbieramy tylko te dane, które są nam niezbędne dla zrealizowania zamówienia.

 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych konsumentów. Sprzedawca przetwarza imię, nazwisko, adres a także numer telefonu i adres mailowy Konsumenta aby wykonać złożone zamówienie. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji zamówienia.

 3. Celem przetwarzania jest realizacja złożonego zamówienia. Podstawą przetwarzania jest umowa zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

 4. Dane osobowe mogą być przekazane do osób trzecich, aby zrealizować złożone zamówienie. Mogą zatem trafić do firm kurierskich, firm, które zajmują się wsparciem i obsługą procesu sprzedaży (np. call center, podmiot obsługujący płatność) a także do aplikacji statystycznych i badawczych. Dobieramy naszych partnerów starannie, stąd dane Konsumentów są chronione z najwyższymi standardami.

 5. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

 6. Sprzedawca przechowuje dane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Konsumenta względem Sprzedawcy.

 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych.

 8. Każda osoba, która uzna, że jej prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

§ 3. Warunki sprzedaży

 1. Regulamin niniejszy określa warunki sprzedaży prowadzonej na odległość przez Sprzedawcę.

 2. Zamówienia składać mogą jedynie Konsumenci, którzy są pełnoletni.

 3. Konsument aby dokonać zakupu nie musi rejestrować swojego konta w serwisie, ale składając zamówienie jest obowiązany podać dane, które umożliwią wykonanie zamówienia czyli co najmniej:

  1. Imię;

  2. Nazwisko;

  3. Adres;

  4. Numer telefonu;

  5. Adres mailowy;

 4. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze a czas jej trwania jest często uzależniony od wyboru formy dostawy przez Konsumenta.

 5. Prosimy pamiętać, że podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówienia.

 6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w sposób, o którym mowa w § 1.

 

§ 4. Złożenie zamówienia i jego realizacja

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kontakt na wskazany numer telefonu (800 909 439) w czasie sprzedaży telewizyjnej, oraz złożenie dyspozycji kupna danego produktu z obowiązkiem zapłaty.

 2. Numer wykorzystywany do obsługi Zamówień jest częściowo płatny, zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego.

 3. Konsument zobowiązany jest do uiszczenia ceny za Zamówienie zanim Sprzedawca przystąpi do jego realizacji.

 4. Jeżeli zamówiony produkt nie jest już dostępny, Konsument informowany jest o niedostępności. Konsument może zastrzec, że Zamówienie powinno zostać zrealizowane bez niedostępnego produktu lub, że chce zaczekać na skompletowanie całości Zamówienia. Sprzedawca informuje o szacunkowym czasie realizacji całości Zamówienia.

 5. O realizacji Zamówienia Konsument informowany jest przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

 6. Sprzedawca dostarcza Zamówienia w sposób wybrany przez Konsumenta spośród następujących sposobów:

  1. Przesyłką kurierską;

  2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by czas oczekiwania na realizację zamówienia był jak najkrótszy, niemniej może zdarzyć się, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy zostanie on wydłużony.

 

§ 5. Cena i płatność

 1. Konsument zobowiązany jest do poniesienia ceny produktu oraz kosztu wybranej przez siebie formy dostawy produktu.

 2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 1. za pobraniem – płatność za produkt następuje w momencie odbioru przesyłki;

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument w terminie 14 dni od otrzymania produktu, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Konsument ponosi jednak, na zasadzie art. 27 ustawy Prawa konsumenta, koszty:

  1. dostarczenia rzeczy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę (w takim przypadku, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów przez niego poniesionych);

  2. bezpośrednie zwrotu rzeczy.

 3. Aby odstąpić od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oraz zasady odstąpienia stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej.

 

§ 7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Konsument może złożyć reklamację jeżeli produkt ma wady.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Konsumenta, opis wady i czego oczekuje od Sprzedawcy. Powinna zostać złożona albo pismem na adres Sprzedawcy albo drogą elektroniczną.

 4. W celu umożliwienia rozpoznania reklamacji, Konsument powinien dostarczyć produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania produktu powiadamia Konsumenta o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie powiadomi Konsumenta o rozpoznaniu reklamacji w tym terminie, przyjmuje się, że reklamację uznał.

 6. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tej sprawie są dostępne pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Do Zamówień stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawa konsumenta.

 3. Właściwość sądu w przypadku zaistnienia ewentualnego sporu sądowego ustala się na podstawie przepisów KPC.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYPrawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się z płatnością do momentu otrzymania od Państwa zwróconego produktu. Prosimy go odesłać na nasz adres.

Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu produktu. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat Team Polska sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem 145589, posiadającą NIP: 9451981921

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl